Bedrijfseconomisch

Bent u op de hoogte van alle relevante cijfers in uw onderneming? Wat zijn de kengetallen en resultaten binnen uw onderneming waarop gestuurd kan worden? Hoe past u deze getallen toe in uw onderneming? Want binnen een onderneming wordt het steeds belangrijker met grote regelmaat de juiste informatie naar boven te halen.
Een analyse van uw onderneming door DeuBuCo geeft u inzicht in het reilen en zeilen van uw onderneming. Daarnaast helpt DeuBuCo u door middel van zo’n analyse niet alleen de juiste gegevens in kaart te brengen, maar ook te gebruiken. Niet langer sturen op een onderbuikgevoel of de stand van de rekening-courant, maar concrete getallen gebruiken als basis voor het nemen van beslissingen. Het geeft rust en inzicht. DeuBuCo verschaft u graag de juiste cijfermatige kennis, zodat u weet waar u staat.
DeuBuCo ontwikkelt op basis van de beschikbare informatie voor u een informatiesysteem op maat, waarbij u wekelijks deze kengetallen inzichtelijk heeft. Daarop kunt u uw onderneming sturen, de zwakke plekken aanwijzen en verbeterslagen maken. Op basis van deze informatie worden met u afspraken gemaakt om die verbeterslagen vorm te geven en te communiceren met uw medewerkers.

DeuBuCo adviseert u graag bij alle belangrijke beslissingen aangaande uw onderneming. Uw vraag is geen standaardvraag. U krijgt van ons dan ook geen standaardantwoord. Naar aanleiding van uw vraag maken wij een offerte, waarin we duidelijk aangeven wat wij voor u kunnen doen, wat u van ons mag verwachten en wat de kosten zijn. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Alex Deuzeman via (06) 1234 4651 of het contactformulier op deze website.