Trainingen

Als voormalig docent en trainer worden door Alex Deuzeman trainingen verzorgd op het gebied van (lokale) marketing, bedrijfseconomie en financiën.
Dit alles gebeurt onder de vlag van de FoodBase. Voor meer informatie over het totale aanbod van FoodBase wordt verwezen naar de website FoodBase.