Interne organisatie

Een organisatie is een samenwerkingsverband van mensen die bepaalde doelen willen bereiken. Een onderneming is een organisatie die deelneemt aan het economisch verkeer met het doel winst te maken.
Management omvat enerzijds het bepalen van de doelstellingen van de organisatie en anderzijds het bepalen van het beleid, het plannen, het organiseren en het inzetten van mensen en middelen om de gestelde doelen te bereiken.
De taken van het management zijn onder te verdelen in: (1) het vormen van het beleid voor de onderneming, (2) het uitwerken van het beleid, (3) het besturen van het bedrijfsproces en (4) het controleren.
Bovenstaande definities en uitwerking zijn algemeen gangbaar in de literatuur. Maar dit is gemakkelijker in theorie gezegd dan in de praktijk gedaan.Want hoe worden de doelstellingen vastgelegd en gecommuniceerd? En hoe krijgen wij het personeel mee om die doelstellingen te realiseren? Zijn die doelstellingen voldoende SMART (specifiek, meetbaar, acceptabel, realistisch en tijdgebonden)? Wordt de marketing met haar P’s daarop toegespitst? Allemaal zaken die aan de orde komen als DeuBuCo ondernemers helpt de interne organisatie glad en soepel te laten verlopen.

DeuBuCo adviseert u graag bij alle belangrijke beslissingen aangaande uw onderneming. Uw vraag is geen standaardvraag. U krijgt van ons dan ook geen standaardantwoord. Naar aanleiding van uw vraag maken wij een offerte, waarin we duidelijk aangeven wat wij voor u kunnen doen, wat u van ons mag verwachten en wat de kosten zijn. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Alex Deuzeman via (06) 1234 4651 of het contactformulier op deze website.