Bedrijfsopvolging

Als u uw onderneming wilt doorschuiven naar de volgende generatie, is dit een ingrijpende beslissing. Immers wat is de waarde van de onderneming of de winkelvestiging? Zijn er fiscale consequenties of financieringsperikelen die niet over het hoofd moeten worden gezien? Of onder welke condities wil ik mijn onderneming doorschuiven? Komen de zo mogelijk andere kinderen niet tekort?
Allemaal vragen waar goed over nagedacht moet worden, antwoorden geformuleerd en gerekend. Deskundige begeleiding met veel disciplines in huis is hierbij onontbeerlijk. Want geen enkele bedrijfsopvolging verloopt volgens een vast patroon.

DeuBuCo adviseert u graag bij alle belangrijke beslissingen aangaande uw onderneming. Uw vraag is geen standaardvraag. U krijgt van ons dan ook geen standaardantwoord. Naar aanleiding van uw vraag maken wij een offerte, waarin we duidelijk aangeven wat wij voor u kunnen doen, wat u van ons mag verwachten en wat de kosten zijn. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Alex Deuzeman via (06) 1234 4651 of het contactformulier op deze website.